Kích Thước Cục Nóng Điều Hòa 9000, 12.000, 18000BTU, 24.000BTU

Bạn đang cần lắp điều hòa cho gia đình mình nhưng vị trí lắp đặt cục nóng nhà bạn rất hạn chế. Bạn tìm hiểu kích thước cục nóng điều hòa của các máy với công suất khác nhau như 9.000BTU, 12.000BTU, 18.000BTU, 24.000BTU …

Với kinh nghiệm gần 10 năm lắp đặt điều hòa cho các siêu thị lớn tại Hà Nội, Hôm nay mình gửi đến các bạn các thông số kích thược cục nóng điều hòa tất cả các công suất mong giúp ích được các bạn đôi chút.

Thông số kích thước cục nóng điều hòa các hãng công suất từ 9.000BTU đến 24.000BTU.

1. Kích thước cục nóng điều hòa 9000BTU các hãng.

Kích thước cục nóng điều hòa Daikin 9000BTU.

Bạn có thể thấy trên hình ảnh kích thước của cục nóng điều hòa Daikin 9000BTU như sau:

 • Chiều dài là 65,8 Cm
 • Chiều cao là 55Cm
 • Chiều rộng là 27,3 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic 9000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều rộng 23 Cm
 • Chiều cao 51 Cm
 • Chiều dài 65 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa mitsubishi 900BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao là 43,5 Cm
 • Chiều rộng 27,5 Cm
 • Chiều dài là 64,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa LG 9000BTU

Thông số kích thước cục nóng điều hòa LG 9000BTU

 • Chiều rộng 23Cm
 • Chiều dài 78Cm
 • Chiều cao 49 Cm

Do từng loại máy có rất nhiều đời máy khác nhau nên chúng tôi chỉ đưa ra một số kích thước của một số dòng máy thông dụng để mọi người có thể tính toán được tính tương đối nhé.

2. Kích thước cục nóng điều hòa 12.000BTU các hãng.

Kích thước cục nóng điều hòa Daikin 12.000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiêu cao 55 Cm
 • Chiều rộng 28,5 Cm
 • Chiều dài 76,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa 12000BTU Panasonic

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao 51 Cm
 • Chiều rộng 23Cm
 • Chiều dài 65 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Mitsubishi 12000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều rộng 30Cm
 • Chiều cao 54,2 Cm
 • Chiều dài 71,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Lg 12000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều rộng 27 Cm
 • Chiều cao 50 Cm
 • Chiều dài 72 Cm

3. Kích thước cục nóng điều hòa máy 18000BTU các hãng

Kích thước cục nóng điều hòa Daikin 18000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều rộng 30 Cm
 • Chiều cao 73,5 Cm
 • Chiều dài 82,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic 18000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao 62 Cm
 • Chiều rộng 33 Cm
 • Chiều dài 91 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Mitsubishi 18000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều dài 71,5 Cm
 • Chiều Cao 54,2 Cm
 • Chiều rộng 30Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Lg 18000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao 66 Cm
 • Chiều rộng 36 Cm
 • Chiều dài 87 Cm

4. Thông số kích thước cục nóng điều hòa 24000BTU các hãng.

Kích thước cục nóng điều hòa Daikin 24000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao 59,5 Cm
 • Chiều rộng 30 Cm
 • Chiều dài 84,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa Panasonic 24000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều cao 69,5 Cm
 • Chiều rộng 32 Cm
 • Chiều dài 87,5 Cm

Kích thước cục nóng điều hòa LG 24000BTU

Thông số kích thước như sau:

 • Chiều rộng 38,5 Cm
 • Chiều cao 65 Cm
 • Chiều rộng 98 Cm

Bên trên là kích thước của một số dòng máy phổ thông nhất mình gửi các bạn thảm khảo. Do từng đời máy của các hãng khác nhau nên việc kích thước không giống 100% là điều bình thường nhé các bạn.

Thông số trên chỉ để tham khảo khi bạn đi mua vì thông số có sai lệch của các đời máy của các hãng thường là không cao nên các bạn vấn có thể lấy thông số này làm tương ứng nhé.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply