Surname là gì ? Ý nghĩa của từ Surname trong hồ sơ chính xác 100%

Khi bạn nào một hồ sơ bất kỳ nếu là tiếng việt bạn sẽ có chỗ điền thông tin của mình đó là : Tên, Tên Đệm, Họ …Đây là điều bắt buộc bạn phải điền vào hồ sơ.

Còn đối với tiếng anh khi bạn khai báo thông tin lúc này nó sẽ hiện lên là : First name tên thường gọi của bạn, Middle Name tên đệm, Surname là họ của bạn.

Surname là gì ? Ý nghĩa của từ Surname trong khai báo hồ sơ.

Như bạn thấy khi ta dịch từ Surname trong tiếng anh ra tiếng việt thì từ Surname có nghĩa là họ của mình.

Khi bạn điện thông tin nào đó bạn có thấy xuất hiện các dòng dạng nhứ:

  • First name : Ở đây bạn điền tên của bạn vào
  • Middle Name : Điện tên đệm của bạn
  • Surname : Điền họ của bạn

Ví dụ: Tên bạn là Hoàng Văn Quang

  • First name : Quang
  • Middle Name : Van
  • Surname : Hoang

Có thể thấy từ Surname là một từ tiếng anh do mình không hiểu được tiếng anh len việc hiểu từ này là hơi khó. Giờ đây bạn đã biết được từ Surname là gì và cách sử dụng từ này trong khi làm hồ sơ bất kỳ bạn có thể yên tâm điền các thông tin cụ thể chuẩn xác 100%.

*****Mong với phần giải thích ý nghĩa của từ Surname bên trên mà chúng tôi viết ra các bạn sẽ hiểu rõ được từ Surname khi khai báo thông tin của bện trong hồ sơ tốt nhất.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply