7 Tuổi Xông Đất Hợp Với Tuổi Mậu Ngọ 1978 Năm 2020 May Mắn

Tuổi xông đất nào sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, mã đáo thành công… cho gia chủ Mậu Ngọ trong đầu năm mới Canh Tý? Tuổi 1978 đầu năm mới 2020 xuất hành hướng nào, giờ khai xuân giờ nào sẽ giúp bạn hanh thông, vạn sự như ý muốn trong cả năm? Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp trong bài viết 7 tuổi xông đất đầu năm 2020 hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978 nhé.

Sinh năm 1978 mệnh gì? Tuổi gì?

1. Sinh năm 1978 mệnh gì?

Mệnh: Hỏa – Thiên Thượng Hỏa – Lửa trên trời
+ Tương sinh:Thổ, Mộc
+ Tương khắc: Kim, Thủy

2. Sinh năm 1978 tuổi gì?

– Sinh năm 1978 là tuổi con Ngựa
– Năm sinh dương lịch: Từ 07/02/1978 đến 27/01/1979
– Năm sinh âm lịch: Mậu Ngọ
– Thiên can: Mậu
+ Tương hợp: Quý
+ Tương hình: Nhâm, Giáp
– Địa chi: Ngọ
+ Tam hợp: Dần – Ngọ – Tuất
+ Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu

Các ngày đẹp, giờ tốt khai xuân đầu năm Canh Tý hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978

Ngày khai xuân đầu năm là ngày vô cùng quan trọng. Vì nó quyết định đến trong năm đó của gia chủ Mậu Ngọ làm ăn có gặp được may mắn hay không. Do vậy gia chủ cần chọn được ngày tốt hoàng đạo hợp với gia chủ. Nhằm giúp công việc kinh doanh buôn bán thuận lợi. Dưới đây là các ngày tốt, giờ tốt thuận lợi cho việc khai xuân đầu năm 2020 cho tuổi 1978 cụ thể:

  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 29/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 3/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Danh sách các tuổi xông đất hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978 năm Canh Tý phát tài phát lộc

Năm Tuổi Mệnh Điểm
1995 Ất Hợi Hỏa 10
1986 Bính Dần Hỏa 9
1976 Bính Thìn Thổ 9
1998 Mậu Dần Thổ 9
1950 Canh Dần Mộc 8
1968 Mậu Thân Thổ 8
1991 Tân Mùi Mộc 8

Chi tiết các tuổi xông đất đầu năm 2020 hợp với tuổi Mậu Ngọ 1979 mã đáo thành công

1. Tuổi xông đất sinh năm 1995 Ất Hợi, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ cũng là Hỏa, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Ất, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Ất, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Địa chi người xông nhà là Hợi, của gia chủ là Ngọ, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Hợi, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 10/10 Rất Tốt

2. Tuổi xông đất sinh năm 1986 Bính Dần, mệnh Hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ cũng là Hỏa, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Bính, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Dần tam hợp với Ngọ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Dần Ngọ Tuất rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 9/10 Tốt

3. Tuổi xông đất sinh năm 1998 Mậu Dần, mệnh Thổ

– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ, của gia chủ là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà cũng là Thổ, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Thiên can của người xông nhà là Mậu, của gia chủ là Mậu, 2 hành can giống nhau là bình hòa không xấu cũng không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Dần tam hợp với Ngọ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Dần Ngọ Tuất rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Ngũ Thọ Tử.

Tổng điểm 9/10 Tốt

4. Tuổi xông đất sinh năm 1976 Bính Thìn, mệnh Thổ

– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ, của gia chủ là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà cũng là Thổ, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Thiên can của người xông nhà là Bính, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Bính, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Thìn, của gia chủ là Ngọ, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Tam Địa Sát.

Tổng điểm 9/10 Tốt

5. Tuổi xông đất sinh năm 1968 Mậu Thân, mệnh Thổ 

– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ, của gia chủ là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà cũng là Thổ, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Thiên can của người xông nhà là Mậu, của gia chủ là Mậu, 2 hành can giống nhau là bình hòa không xấu cũng không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Thân, của gia chủ là Ngọ, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thân, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu lục súc, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 8/10 Khá

6. Tuổi xông đất sinh năm 1950 Canh Dần, mệnh Mộc

– Ngũ hành của người xông nhà là Mộc, của gia chủ là Hỏa, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Mộc, Mộc khắc Thổ không tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Canh, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Canh, 2 hành can giống nhau là bình hòa không xấu cũng không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Dần tam hợp với Ngọ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Dần Ngọ Tuất rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dần, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu lục súc, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 8/ 10 Khá

7. Tuổi xông đất sinh năm 1991 Tân Mùi, mệnh Thổ 

– Ngũ hành của người xông nhà là Thổ, của gia chủ là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà cũng là Thổ, nên không tương hợp cũng không xung khắc, bình hòa.

– Thiên can của người xông nhà là Tân, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Tân, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Mùi, của gia chủ là Ngọ, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Mùi,2 địa chi tương hại với nhau, xấu.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì phạm Hại Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Tam Địa Sát.

Tổng điểm 8/10 Khá

Danh sách các tuổi không nên xông đất đầu năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 tránh xui xẻo

Năm Tuổi Mệnh
1951 Tân Mão Mộc
1954 Giáp Ngọ Kim
1964 Giáp Thìn Hỏa
1966 Bính Ngọ THủy
1972 Nhâm Tý Mộc

Chắc hẳn bạn đã câu trả lời cho ” Xem tuổi xông đất năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ 1978 là tuổi nào” rồi đúng không? Hãy cùng tham khảo những thông tin chúng tôi gửi đến cho bạn, hãy đọc bài viết và đưa ra những lựa chọn cho việc ai sẽ là người xông đất thích hợp cho gia đình mình nhé!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply