9 Tuổi Xông Đất Đầu Năm 2020 Hợp Với Tuổi Mậu Thìn 1988

Tục xông đất đầu năm là một trong những phong tục tập quán có từ rất lâu của người Việt. Chính vì thế để có được tài lộc, may mắn và hạnh phúc trong năm mới thì cần chọn người hợp tuổi với mình để xông nhà. Tuổi Mậu Thìn 1988 có thể tham khảo bài viết xem tuổi xông đất đầu năm 2020 cho tuổi 1988 Mậu Thìn dưới đây nhé

Thông tin gia chủ và năm xông đất

Gia Chủ Năm Xông Đất
Năm: 1988 Mậu Thìn 2020 Canh Tý
Mệnh: Mộc Thổ
Cung: Nam: Chấn; Nữ: Chấn Nam: Đoài; Nữ: Cấn

Danh sách các tuổi xông đất hợp với tuổi Mậu Thìn 1988 năm Canh Tý 2020 

Người xông đất đầu tiên phải có tính cách cởi mở, khoan dung, tốt tính, đức độ. Nếu có đủ những điều trên khi xông nhà, mở hàng sẽ mang lại may mắn, sung túc trong năm mới cho gia chủ. Các tuổi xông đất, xông nhà năm Canh Tý 2020 hợp mệnh với gia chủ tuổi Mậu Thìn 1988 bao gồm:

Năm Tuổi Mệnh Điểm
1956 Bính Thân Hỏa 10
1995 Ất Hợi Hỏa 10
1986 Bính Dần Hỏa 9
1933 Quý Dậu Kim 9
1965 Ất Tỵ Hỏa 9
1945 Ất Dậu Thủy 8
1948 Mậu Tý Hỏa 8
1957 Đinh Dậu Hỏa 8

Chi tiết các tuổi xông đất hợp với tuổi Mậu Thìn 1988 năm Canh Tý mã đáo thành công

1. Tuổi xông đất năm 1995 Ất Hợi, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Ất, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Ất, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Địa chi người xông nhà là Hợi, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Hợi, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm: 10/10 tốt

2. Tuổi xông đất sinh năm 1956 Bính Thân, mệnh Hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Bính, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Thân tam hợp với Thìn của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thân, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Ngũ Thọ Tử.

Tổng điểm 10/10 tốt

3.Tuổi xông đất sinh năm 1933 Quý Dậu, mệnh Kim 

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim, của gia chủ là Mộc, Kim khắc Mộc => không tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Kim, Thổ sinh Kim tương sinh => rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Qúy, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này tương hợp cho nhau => rất tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Qúy, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Dậu, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hợp => rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dậu, 2 địa chi bình hòa với nhau => không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Tứ Tấn Tài.

Tổng điểm 9/10 Khá

4. Tuổi xông nhà 1986 (Bính Dần – mệnh Hỏa)
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Không tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 9/10 (Khá)

5. Tuổi xông nhà 1965 (Ất Tỵ – mệnh Hỏa)
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
– Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của năm Canh Tý vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ. => Chấp nhận được
– Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương hợp với thiên can Canh của năm Canh Tý. => Rất tốt
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Thìn của gia chủ. => Chấp nhận được
– Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tý của năm Canh Tý. => Chấp nhận được

Tổng điểm: 9/10 (Khá)

6. Tuổi xông đất sinh năm 1945 Ất Dậu, mệnh Thủy

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy, của gia chủ là Mộc, Thủy sinh Mộc tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Thủy, Thổ khắc Thủy không tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Ất, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Ất, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Địa chi người xông nhà là Dậu, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dậu, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhất Cát.

Tổng điểm 8/10 trung bình

7. Tuổi xông đất sinh năm 1948 Mậu Tý, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Mậu, của gia chủ là Mậu, 2 hành can giống nhau là bình hòa không xấu cũng không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Tý tam hợp với Thìn của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Tý, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì phạm Trực Thái Tuế, không phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu thân, Được Tứ Tấn Tài.

8. Tuổi xông đất sinh năm 1957 Đinh Dậu, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Đinh, của gia chủ là Mậu, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Đinh, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Dậu, của gia chủ là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dậu, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu thân, Được Tứ Tấn Tài.

Ngày đẹp, giờ tốt khai xuân mở hàng hợp với tuổi Mậu Thìn 1988 năm Canh Tý 2020

  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 29/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 3/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Qua những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ ở phía trên sẽ giúp gia chủ Mậu Thìn chọn được tuổi xông đất, ngày xuất hành khai trương mở hàng hợp tuổi. Để xem cho người thân hoặc bạn bè, hãy chọn năm sinh của họ ở phía dưới bài của chúng tôi luận giải một cách nhanh chóng nhất.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply