10 Tuổi Xông Đất Hợp Với Tuổi Kỷ Tỵ 1989 Năm 2020

Vào đầu năm mới ai cũng muốn lựa chọn tuổi xông đất hợp với tuổi của mình nhất. Bạn nên chọn người hợp tuổi, có đạo đức tốt, vui vẻ, thành công. Có như vậy thì cả năm gia đình mới gặp nhiều điều tốt đẹp, phát tài phát lộc. Vậy tuổi 1989 hợp với những tuổi nào để xông đất năm 2020? Chúng ta cùng tìm hiểu xem tuổi xông đất năm 2020 hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong bài viết dưới đây

Danh sách các tuổi xông đất hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm Canh Tý 2020

Người xông đất ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống cũng như công việc của gia chủ trong năm tới. Cho nên gia chủ nhà tuổi Kỷ Tỵ nên lựa chọn người có Thiên can, Địa chi và Ngũ hành tương sinh với bản thân. Dưới đây là 10 tuổi xông đất hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2020 mà chúng tôi đã tổng hợp được cụ thể:

Năm Tuổi Mệnh Điểm
1956 Bính Thân Hỏa 10
2004 Giáp Thân Thủy 10
2009 Kỷ Sửu Hỏa 10
1944 Bính Thân Thủy 10
1995 Ất Hợi Hỏa 9
1964 Giáp Thìn Hỏa 9
1957 Đinh Dậu Hỏa 9
1949 Kỷ Sửu Hỏa 9
1985 Ất Sửu Kim 8

Chi tiết các tuổi xông đất hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm Canh Tý 2020 phát tài

1. Tuổi xông đất sinh năm 1944 và 2004 Giáp Thân, mệnh Thủy 

– Ngũ hành của người xông nhà là Thủy, của gia chủ là Mộc, Thủy sinh Mộc tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Thủy, Thổ khắc Thủy không tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Kỷ, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Thân, của gia chủ là Tỵ, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thân, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 10/10 tốt

2. Tuổi xông đất sinh năm 1949 và 2009 Kỷ Sửu, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Kỷ, của gia chủ là Kỷ, 2 hành can giống nhau là bình hòa không xấu cũng không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Kỷ, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Sửu tam hợp với Tỵ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Tỵ Sửu Dậu rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Sửu, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Tam Địa Sát.

Tổng điểm 10/10 tốt

3. Tuổi xông đất sinh năm 1956 Bính Thân, mệnh Hỏa 

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Bính, của gia chủ là Kỷ, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Bính, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Thân, của gia chủ là Tỵ, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thân, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Phạm Ngũ Thọ Tử.

Tổng điểm 10/10 Tốt

4. Tuổi xông đất sinh năm 1957 Đinh Dậu, mệnh Hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Đinh, của gia chủ là Kỷ, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Đinh, 2 hành can này không tương hợp cũng không xung khắc.

– Địa chi người xông nhà là Dậu tam hợp với Tỵ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Tỵ Sửu Dậu rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Dậu, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu thân, Được Tứ Tấn Tài.

Tổng điểm 9/10 khá

5. Tuổi xông đất sinh năm 1964 Giáp Thìn, mệnh Hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Giáp, của gia chủ là Kỷ, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Giáp, 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Địa chi người xông nhà là Thìn, của gia chủ là Tỵ, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Thìn, 2 địa chi nằm trong nhóm tam hợp gồm Thân Tý Thìn, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu thê, Phạm Lục Hoang Ốc.

Tổng điểm 9/10 khá

6. Tuổi xông đất sinh năm 1985 Ất Sửu, mệnh Kim

– Ngũ hành của người xông nhà là Kim, của gia chủ là Mộc, Kim khắc Mộc không tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Kim, Thổ sinh Kim tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Ất, của gia chủ là Kỷ 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Ất, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Địa chi người xông nhà là Sửu tam hợp với Tỵ của gia chủ, nhóm tam hợp gồm Tỵ Sửu Dậu rất tốt.

– Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Sửu, 2 địa chi nằm trong nhóm lục hơp, rất tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, phạm Tam Tai, phạm Kim Lâu tử, Phạm Tam Địa Sát.

Tổng điểm: 8/10 Trung Bình

7. Tuổi xông đất sinh năm 1995 Ất Hợi, mệnh Hỏa

– Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa, của gia chủ là Mộc, Mộc sinh Hỏa tương sinh, rất tốt.

– Ngũ hành năm nay là Thổ, của người xông nhà là Hỏa, Hỏa sinh Thổ tương sinh, rất tốt.

– Thiên can của người xông nhà là Ất, của gia chủ là Kỷ 2 hành can này xung khắc nhau, không tốt.

– Thiên can năm nay là Canh, của người xông nhà là Ất, 2 hành can này tương hợp cho nhau rất tốt.

– Địa chi người xông nhà là Hợi, của gia chủ là Tỵ, 2 địa chi nằm trong nhóm lục xung, xấu. – Địa chi năm nay là Tý, của người xông nhà là Hợi, 2 địa chi bình hòa với nhau, không xấu cũng không tốt.

– Theo tính toán giữa người xông và năm nay thì không phạm Thái Tuế, không phạm Tam Tai, Không phạm Kim Lâu, Được Nhì Nghi.

Tổng điểm 9/10 Khá

Các ngày, giờ tốt thuận lợi khai xuân mở hàng đầu năm Canh Tý 2020 thuận buồm xuôi gió

  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 27/1): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 29/1): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 10 tết nguyên đán (Thứ Hai ngày 3/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Chúc gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 chọn được tuổi xông đất hợp với tuổi của mình nhất, ngày và giờ khai xuân thuận lợi cho việc buôn may bán đắt. Các bạn hãy bình luận tuổi của mình ở phía dưới chúng tôi sẽ giúp bạn chọn tuổi xông đất hợp với tuổi của mình nhất.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply